mgr Piotr Skrzypek - Doradca Restrukturyzacyjny

Licencja nr 254 wydana przez Ministra Sprawiedliwości

Prowadzone postępowania upadłościowe.

 • Sygn. akt V GUp 171/20 Postępowanie upadłościowe "CHEMADIN EXPORT" sp. z o.o. w upadłości z/s w Kielcach
 • Sygn. akt V GUp 147/20 Postępowanie upadłościowe Ulrich Polska Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z/s w Starachowicach
 • Sygn. akt V GUp 85/16 Postępowanie upadłościowe "Krazbud" A. J. Szwed Spółki jawnej w upadłości likwidacyjnej z/s w Łodzi.
 • Sygn. akt V GUp 131/16 Postępowanie upadłościowe Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowo-Handlowego "AGAT" Sp. z o.o. w upadłości z/s w Kielcach. • Sygn. akt V GUp 35/16 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 12/18 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 118/18 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
 • Sygn. akt V GUp 176/18 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 334/18 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 337/18 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 55/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 60/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 72/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 111/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

 • Sygn. akt V GUp 138/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

 • Sygn. akt V GUp 151/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

 • Sygn. akt V GUp 175/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 245/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 251/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 293/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
 • Sygn. akt V GUp 295/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 349/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 354/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 352/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 355/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 371/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 397/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
 • Sygn. akt V GUp 371/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
 • Sygn. akt V GUp 404/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
 • Sygn. akt V GUp 411/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 23/20 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 29/20 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
 • Sygn. akt V GUp 58/20 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.