mgr Piotr Skrzypek - Doradca Restrukturyzacyjny

Licencja nr 254 wydana przez Ministra Sprawiedliwości

Prowadzone postępowania upadłościowe.

 • Sygn. akt V GUp 147/20 Postępowanie upadłościowe Ulrich Polska Sp. z o.o. w upadłości z/s w Starachowicach KRS 0000422099.
 • Sygn. akt V GUp 171/20 Postępowanie upadłościowe "CHEMADIN EXPORT" sp. z o.o. w upadłości z/s w Kielcach KRS 0000065604.
 • Sygn. akt V GU 202/20 Postępowanie upadłościowe Wytwórni Materiałów Budowlanych "GMS" spółka jawna Jarosław Gołda Wojciech Mąka w upadłości z/s w Starachowicach KRS 0000010553.
 • Sygn. akt V GUp 250/20 Postępowanie upadłościowe Marcina Skowrona prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Skowron Upcap w upadłości z/s w Sztombergi 100, Staszów. NIP 8661170743. • Sygn. akt V GUp 411/19 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 218/20 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 239/20 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
 • Sygn. akt V GUp 276/20 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 209/21 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
 • Sygn. akt V GUp 210/21 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
 • Sygn. akt V GUp 215/21 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
 • Sygn. akt V GUp 216/21 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Sygn. akt V GUp 271/21 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.