mgr Piotr Skrzypek - Doradca Restrukturyzacyjny

Licencja nr 254 wydana przez Ministra Sprawiedliwości

Prowadzone postępowania upadłościowe.

  • Sygn. akt V GU 202/20 Postępowanie upadłościowe Wytwórni Materiałów Budowlanych "GMS" spółka jawna Jarosław Gołda Wojciech Mąka w upadłości z/s w Starachowicach KRS 0000010553.
  • Sygn. akt V GUp 250/20 Postępowanie upadłościowe Marcina Skowrona prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Skowron Upcap w upadłości z/s w Sztombergi 100, Staszów. NIP 8661170743.
  •  
  • Sygn. akt V GUp 329/21 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
  • Sygn. akt V GUp 398/21 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
  • Sygn. akt V GUp 399/21 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
  • Sygn. akt KI1L/GUp/13/2022 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
  • Sygn. akt KI1L/GUp-s/85/2022 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
  • Sygn. akt KI1L/GUp-s/94/2022 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
  • Sygn. akt KI1L/GUp-s/97/2022 postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.