Ruchomości i wierzytelności

Sygn. akt V GUp 250/20

Syndyk masy upadłości Marcina Skowrona prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Skowron Upcap w upadłości NIP 8661170743 z/s w Sztombergi 100, 28-200 Staszów sprzeda w trybie z wolnej ręki za cenę nie niższą od ceny oszacowania ruchomości wchodzące w skład masy upadłości szczegółowo opisane  w Uzupełniającym spisie inwentarza w postaci przędzy od poz. 1336 do poz. 2704 oraz wyroby gotowe w postaci czapek, szalików, ubranek dziecięcych szczegółowo opisane w Uzupełniającym spisie inwentarza od poz. 2705 do poz. 3453.


Oferty zakupu należy składać do Biura Syndyka, 25-364 Kielce, ul. Wojska Polskiego 7/15 lub e-mail: pbs@wp.pl
 
Ze szczegółowymi danymi dotyczącymi sprzedawanych zapasów magazynowych można zapoznać się w Biurze Syndyka po uprzednim umówieniu wizyty.

Sprawę prowadzi Pan Robert Krzak tel. 507 284 908, e-mail: rkrzaczek@wp.pl